Pobierz dokument tutaj.               
W idealnym przypadku nowo wprowadzone pedeleki zastępują samochody. Ale czy tak się naprawdę dzieje, czy jest to tylko pobożne życzenie? W radzie miasta może być konieczne uzasadnienie korzyści energetycznych i środowiskowych płynących z pedeleków w porównaniu z alternatywami , takimi jak transport publiczny. W tym dokumencie staramy się przygotować Cię z przydatnymi powiązanymi informacjami dodatkowymi. Podczas takich dyskusji można zadać następujące pytania:               
                    
  1. Czy pedeleki zużywają więcej energii i wytwarzają więcej emisji CO2 niż zwykłe rowery? Jakie są podstawowe krytyczne założenia przy udzielaniu odpowiedzi na to pytanie?
  2.                 
  3. Czy uzasadnione jest założenie, że promocja pedeleków zmniejsza liczbę przejechanych kilometrów samochodem?
  4.                 
  5. Pod warunkiem, że koncepcja dostarczania energii elektrycznej dla pedeleków opiera się na regionalnych źródłach energii odnawialnej: Ile obszaru jest potrzebnych do wytworzenia rocznego zapotrzebowania na energię pedeleków?
  6.