Niniejszy dokument ocenia wpływ projektu na trzy kluczowe grupy docelowe projektu, decydentów miejskich, sprzedawców rowerów i zwykłych obywateli. Rezultaty pojedynczego projektu, przede wszystkim „rezultaty” projektu, są omawiane w tym sensie, wraz z oszacowaniem redukcji emisji CO2, które można bezpośrednio przypisać projektowi.
Pobierz raport tutaj.
Zobacz także ściśle powiązane badanie rynku , które dotyczy tych samych trzech grup docelowych.